Elektroinštalácie, rekonštrukcia, parkety, podlahy, sadrokartón, maľovanie. Realitná činnosť.

Ako opraviť popraskanú stenu pri maľovke?

30.10.2014 23:07

Ak ste sa rozhodli, že nastal ten správny čas na maľovanie bytu, začnite kým si to nerozmyslíte. V podstate je to jednoduchá záležitosť hlavne ak idete maľovať byt na bielo, v prípade farebnej maľovky je potreba vynaloženia väčšieho úsilia, ale ak sa posnažíte zvládnete to bez problémov.

Môže však nastať situácia, že sa vám začne pri aplikácii maliarskej farby povrch vydúvať a praskať, čo môže byť následkom nekvalitnej pôvodnej úpravy stien napríklad nanášaním stierky na podklad, ktorý nebol spevnený penetračným náterom, použitím nekvalitných materiálov, ale aj vlhkosťou v miestnosti.

Ak sa jedná o menšiu prasklinu do hĺbky najviac 2 mm je možné použiť interiérovú stierkovú plastickú hmotu, ktorú nie je potrebné miešať s vodou.  Pred aplikáciou stierky je vhodné použite penetračného náteru, stierku nanášame murárskym hladítkom. V prípade potreby je možné po zatvrdnutí aplikovať stierku znova. Po zatvrdnutí, ale pred maľovaním je potrebné nanesenú stierku prebrúsiť brúsnou špongiou do hladka.

Za predpokladu, že narazíte na prasklinu väčšieho rozsahu a hlbšiu ako 2 mm je potrebné použiť sadrovú omietku (nie však tenko vrstvovú), ktorú je potrebné pred nanesením riediť vodou a dokonale rozmiešať do hladka, pričom hmota nesmie byť hustá ale ani príliš tekutá. Pred aplikáciou sadrovej omietky použijeme penetračný náter. Omietku nanášame murárskym hladítkom. Pri väčších prasklinách nanášame omietku spravidla v dvoch vrstvách, pričom každá musí vytvrdnúť, po vytvrdnutí je potrebné brúsenie do hladka, pričom ak nebude opravená prasklina vybrúsená do hladka zaručene bude opravované miesto viditeľné aj po nanesení maliarskej farby. Pri správnom dodržaní postupov je možná aplikácia maliarskej farby, pričom pre dokonalú priľnavosť farby použijeme penetračný náter.

V prípade ak ide o prasklinu veľkého rozsahu musíme použiť pri fixácii steny stavebné lepidlo spevnené sklo textilnou sieťkou. Hlavne pri starších tehlových priečkach sa často stáva, že omietka je na mnohých miestach popraskaná, pričom skutočný rozsah prasklín zistíme až pri oškrabaní pôvodnej farby. V takom prípade odporúčam fixovať lepidlom a sieťkou celé priečky a v prípade potreby aj stropy, až následne nanášať sadrovú omieku na napenetrovaný podklad.  Tento typ opravy steny si už však vyžaduje skúsenosti v danej oblasti     

 

Rekonreal s.r.o.

 

Fotogaléria: Ako opraviť popraskanú stenu pri maľovke?

/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/mensie-prsakliny-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/oprava-steny-plastickou-stierkou-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/praskliny-steny-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/oprava-prasklin-sadrovou-stierkou-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/opravena-stena-po-malovke-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/prasklina-steny-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/po-oprave-jpg/
/album/fotogaleria-ako-opravit-popraskanu-stenu-pri-malovke-/opravena-stena-po-natere-jpg/

Vyhľadávanie

Kontakt

Rekonreal s.r.o. Hany Meličkovej 15
Bratislava
841 05
0904 898 393